LÅG MOTIVATION? DU ÄR INTE ENSAM

Den här veckan har jag varit på kurs två dagar! *glad* Det var en utbildning på Psykologpartners i Linköping om MI (motivational interviewing, motiverande samtal på svenska) och det var väldigt lärorikt och roligt! Jag är väldigt pepp, sådär som man blir efter en riktigt bra kurs! Just nu önskar jag att ALLA som jobbar inom sjukvård, friskvård, omsorg och annat socialt arbete borde gå en sån MI-utbildning för att utvecklas i sitt sätt att bemöta människor/patienter/klienter/brukare som är i behov av någon typ av förändring i sitt liv, men som samtidigt behöver hjälp med motivationen för att komma till ett verkligt genomförande. HUR man pratar med folk gör ju galet stor skillnad!
 
Min upplevelse är att MI kan vara väldigt användbart både professionellt och i den egna vardagen. Det är ju så allmänmänskligt - alla hamnar vi där i den där ambivalensen, tvekandet och omotivationen då och då!
"Jag borde börja träna, men jag orkar liksom inte ta tag i det."
"Jag skulle ju vilja klara av det där, men just nu känns det helt hopplöst."
"Jag vill kunna köra på i samma tempo som alla andra, men jag vet ju att jag bara får mer ont i kroppen då, så jag borde väl hitta en annan lösning egentligen."
"Jag tror nog att jag skulle kunna sluta snusa imorrnm jag vill, men jag vet inte om jag har någon lust."
"Det är viktigt att jag blir godkänd i alla ämnen, men det känns inte som att jag pallar skolan och alla läxor."
"Jag vet ju egentligen att jag borde sluta röka."
"Jag vill, men jag tror inte att jag kan, jag kommer bara misslyckas. Igen."
"Det känns så bekvämt att ta bilen istället för att cykla och jag är ju van vid det. Men min hälsa och min plånbok skulle kanske tycka annorlunda..."
"Jag borde äta mer ren mat istället för mackor och snabbmat, men jag är ju så dålig på matlagning."
"Läkaren sa åt mig att jag måste dra ner på drickandet om levervärdena ska bli bättre, men jag vet inte jag..."
 
MI är ett empatiskt förhållningssätt som man kan använda sig av i samtal där en människas motivation till förändring behöver utforskas och stärkas. Vi människor har något som kallas "rättningsreflexen", vilket innebär att vi gärna vill ge råd till andra, säga åt dem vad de borde eller inte borde göra och komma med lösningar på deras problem. Tanken är god, men om personen vi pratar med inte är redo eller mottaglig för det, så gör vi ofta mer skada än nytta. Du vet säkert hur du själv skulle reagera om någon dömer dig, verkar nedlåtande, antyder att du gör fel och säger åt dig hur du borde tänka eller vara - du reagerar med motstånd, försvar och negativa känslor. Motstånd föder motstånd. I MI blir det därför viktigt att istället bekräfta sin samtalspartner, spegla dennes känslor och tankar, samt hjälpa till att utforska situationen med öppna frågor. MI handlar inte om argumenterande eller ställningstagande, utan om lyssnande, utforskande och icke-dömande.
 
Jag är övertygad om att alla hamnar i det här läget ibland där vi känner låg motivation - antingen för att vi vill men inte kan, för att vi kan men inte vill, för att vi kan men inte ser varför vi borde, eller att vi borde fast vi inte tror att vi kan... Jag är också övertygad om att vi alla har vänner och anhöriga som känner så här ibland och uttrycker det till oss. Och då vill vi göra vårt bästa för att stötta, visa öppenhet och empati och ställa sig "bredvid istället för ivägen". Just eftersom det kan vara så nyttigt för många, så vill jag skriva mer om MI på ett lättförståligt sätt framöver. Jag kommer ta upp var och ett av stegen i BÖRS: Bekräfta - Öppna frågor - Reflektera - Summera. Håll utkik!
 
 

Kommentera här: