PLANKA MED KONTROLL OCH EFFEKT

Den här klassiska övningen i sin ursprungsform går ut på att med muskelaktivitet stabilisera kroppen i ”plankposition”. Det som menas med ”plankposition” är en korrekt hållning, dvs en neutral ryggradskurvatur och bibehållen (horisontell) lodlinje. Det innebär att en korrekt aktivering av de djupa magmusklerna och statisk aktivering av de globala magmusklerna krävs under utförandet. Enklare uttryckt, så kan man säga att man vill eftersträva att bli rak i kroppen genom att spänna bålen när man gör plankan. Man vill undvika sådana vanliga misstag som att krumma ryggen, falla ner med hakan (gamnacke) eller tappa kontrollen över sitt bäcken så att rumpan sticker iväg.

Det är inte alltid lätt att få ”känslan-av-hur-jag-ser-ut” att överensstämma helt med ”hur-jag-faktiskt-ser-ut” :) Men om du tränar på ett gym så rekommenderar jag att använda speglarna för att korrigera din egen position. Tänk också på att för att träna med optimal effekt, så är det bättre att utföra plankan 100% korrekt och låta det vara riktigt jobbigt under kortare tid än att utföra övningen slarvigt och ineffektivt i längre tid – kvalitét framför kvantitet helt enkelt! :)